Den Země

Celý týden jsme si společně s dětmi povídali o naší planetě Zemi a o vodě, která je pro život nezbytná.

Hráli jsme si na kapky deště, povídali si o koloběhu vody, poznávali jsme skupenství vody.

Také jsme sbírali odpadky a byli za to ohodnoceni medailí.

Přejít nahoru