Naše školka

Mateřská škola je postavena na kopci, na rozlehlém pozemku. Má dva pavilony, hospodářskou budovu a dlouhou spojovací chodbu. Spodní pavilon se v současnosti pro potřeby školy nevyužívá.

Mateřská škola je jednotřídní.

Ve školce máme krásnou, prosluněnou třídu spojenou s ložnicí, kde jsou umístěna stabilně lehátka pro děti. Ta zde zůstávají až do odpoledne. U ložnice dětí se nachází pokojíček, ve kterém v současné době také děti odpočívají.

Vedle pokojíčku je místnost, kde jsou umístěny hračky. S místností sousedí sklad na výtvarný a pracovní materiál.

Škola je bez jídelny, děti se stravují ve třídě u stolečků. Též se tady zabývají výtvarnými a pracovními činnostmi.

Vedle šatny dětí je umývárna a WC pro děti. V mateřské škole jsou dva sprchové kouty, které se nachází v umývárně dětí.

V hospodářské části budovy je umístěna školní kuchyně, hrubá přípravna potravin, malá prádelna, sklad potravin, sklad výtvarného materiálu a ředitelna.

Mateřská škola má dostatečně velké prostory. Interiér školy se snažíme každým rokem účelně zařizovat a doplňovat novým vybavením.

U školy je velká zahrada, která je zčásti osázena jehličnany a jabloněmi. Prostor před hlavním vchodem využíváme při pohybových hrách, prostranství před mateřskou školou je víceúčelové. Asfaltová plocha se značením slouží i jako dopravní hřiště. Hojně jsou využívány průlezky a houpačky.

Obecní úřad v Chudenicích společně s obyvateli obce vybudoval v roce 2007 u staré sokolovny nedaleko od mateřské školy dětské hřiště. Jsou tu různé druhy houpaček, kolotoč, skluzavka, průlezky s dřevěnou palubou lodi a pískoviště. Toto zábavné a sportovní zařízení je dětmi naší mateřské školy často využíváno.

V současné době máme už ale i vlastní dětské hřiště přímo na zahradě mateřské školy.

Přejít nahoru