Historie

Mateřské škole v Chudenicích předcházela Soukromá dětská opatrovna, která byla založena v roce 1883 paní Františkou Černínovou. Vydržovala ji hraběcí rodina. K tomu účelu dala prostranné cvičebny (v budově čp. 168), krásný sad, kde se mohly děti dosyta vydovádět a vyválet v hebké trávě. O bezpečí a výbornou výchovu maličkých se starali dvě sestry řádu sv. Vincence. Tyto sestry konaly svou práci se svědomitostí a opravdu svatou trpělivostí. Děti vedly k pořádku a čistotě, k úctě a lásce k Bohu i lidem. A obec byla ve výhodě, že jí školka nestála ani haléř.

historie1
historie2
historie3
historie4

Po osvobození Československa v roce 1945 byla budova opatrovny převzata jako konfiskát. Školským úřadem v Klatovech byla tato opatrovna k 1. září 1945 přeměněna na školu mateřskou a převedena do vlastnictví obce.

Nová mateřská škola byla slavnostně otevřena 29. srpna 1981 na zahradě Starého zámku.

historie5
historie6
historie7

V souvislosti s postavením nové mateřské školy a možnosti použití starší budovy mateřské školy, bylo zřízeno jeslové oddělení pro nejmladší děti.

Od počátku školního roku 1981/1982 byl celkový provoz na mateřské škole obsazen takto: ředitelka Jaroslava Rupertová, učitelka 3. tř. Jiřina Strádalová (děti 5-6 ti leté), učitelky 2. tř. Květa Kubátová a Anna Pučelíková (děti 3-4 leté), jeslové oddělení, tedy 1. tř. Jana Kacerovská (2-3 leté), dětská a zdravotní sestra Anna Kacerovská, uklizečky Magdalena Mixánová, Miluše Bláhová, Drahomíra Košanová, správce Václav Janeček, kuchařky Anna Vyletová, Marie Šteflová, kuchařka a pradlena Vlasta Škopková.

Stavbu Mateřské školy projektoval DRUPOS Plzeň a stavba v akci „Z“ vyrostla díky sdruženým finančním prostředkům JZD Chudenice, JZD Křenice, Veterinárního asanačního ústavu Biřkov, Západočeských státních lesů, SD Jednota Sušice a výrobního družstva Tvaru v Klatovech. Celou akci řídil MNV. Hodnota díla činila 3 832 000 Kčs při nákladech 2 286 000 Kčs Organizace NF. Občané z celého obvodu střediskového sídla odpracovali při její výstavbě na 45 000 brigádnických hodin. Novou mateřskou školu tvořily dva pavilóny pro 60 dětí a pavilón hospodářský.

Provoz ve staré budově mateřské školy byl ukončen v roce 1991.

Galerie fotek k článku historie

Přejít nahoru