Kdo se o děti stará

O děti se stará paní ředitelka Štěpánka Jílková, paní učitelka Dagmar Přibáňová a asistentka Kateřina Kašpárková.

Kvalitní stravu má na starosti paní kuchařka Lenka Králová společně s  hospodářkou Jaroslavou Žežulovou.

Paní uklízečka Lenka Kadlecová se stará nejen o úklid prostor MŠ, ale i o praní prádla.

Přejít nahoru