Kdo se o děti stará

O děti se stará paní ředitelka Štěpánka Jílková.

Pomáhá jí paní učitelka Dagmar Přibáňová a asistentka Martina Talafantová.

Kvalitní stravu má na starosti paní kuchařka Lenka Králová společně s  hospodářkou Jaroslavou Žežulovou.

Paní uklízečka Lenka Kadlecová se stará nejen o úklid prostor MŠ, ale i o praní prádla.

Přejít na začátek