Den ve školce

6.30 – 8.00

 Příchod dětí do MŠ, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, ranní hry, spontánní zájmové aktivity

6.30 – 8.00

8.00 – 9.00

 Ranní hry, individuální osobní hygiena a svačina

8.00 – 9.00

9.00 – 9.30

Řízené aktivity

9.00 – 9.30

9.30 – 9.45

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9.30 – 9.45

9.45 – 11.45

Pobyt venku

9.45 – 11.45

11.45 – 12.00

Převlékání, osobní hygiena

11.45 – 12.00

12.00 – 12.30

Oběd

12.00 – 12.30

12.30 – 12.45

Osobní hygiena, příprava na odpočinek (individuální)

12.30 – 12.45

12.45 – 14.15

Spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby, individuální tiché hry dětí s nižší potřebou spánku

12.45 – 14.15

14.15 – 14.30

Osobní hygiena, převlékání

14.15 – 14.30

14.30 – 14.45

Odpolední svačina

14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

Osobní hygiena, příprava na odpolední činnosti

14.45 – 15.00

15.00 – 16.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi, zaměřené především na hry; dle počasí mohou probíhat na zahradě MŠ

15.00 – 16.00

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku). Děti nejsou nuceny ke spánku na lůžku.

Dítě, které má malou potřebu spánku odpočívá maximálně půl hodiny (věk dítěte nerozhoduje)

Děti se postupně, jak vstávají, věnují spontánním činnostem s ohledem na ostatní spící kamarády

Děti vstávají individuálně podle momentální potřeby odpočinku (některé spí půl hodiny, některé dvě hodiny)

Děti využívají možnosti vzdálit se od prováděné aktivity a odpočinout si    

Přejít nahoru