Informace pro rodiče

 • Mámo táto, neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede mnou.
 • Nechej mě samostatně: jíst, oblékat se, pomoz mi až tehdy, je-li to potřeba. Veď mě k pořádku.
 • Do školy chodím za zábavou a hrou, ne za trest.
 • Seznam mě s prostředím, kamarády a dospělými osobami v MŠ nejdříve za tvé přítomnosti, později to zvládnu sám.
 • Jsem-li nemocný, patřím do postýlky.
 • Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.
 • Nechávej mě ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejsi déle, než 8 hodin.
 • Při odchodu ze třídy se se mnou rozluč srdečně, ale krátce.
 • Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku.
 • Neklaď na mě nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to.
 • Máš-li čas a chuť, pobuď se mnou při jakékoli činnosti během dne.
 • K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš-li se se mnou některých aktivit nabízených mateřskou školou.

Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby naše školka byla dílnou lidskosti a předehrou života. Aby zde probíhalo vše, co člověka činí člověkem. 

– Komenský, Škola hrou

Den ve školce

Věříme, že rodičům pomůžeme lépe poznat náplň dne Vašeho dítěte v mateřské škole. Připravili jsme pro vás časovou osu běžného dne ve školce. Díky tomu budete mít vždy přehled, co vaše dítě právě dělá.

u nas1

Zápis

Nástup do školky je velká změna pro děti, ale často jsou z této změny nesví i rodiče. Společně to zvládneme! Připravili jsme pro Vás pár dokumentů, které Vám usnadní přípravu na zápis Vašeho dítěte.

Proč školková pravidla

Pravidla nám ukážou, jak se máme chovat, proto je musíme dodržovat.
Ve školce máme pár důležitých pravidel, které dělají život ve školce snazší a příjemnější pro všechny.

Přejít nahoru