Školní výlet

Školní rok jsme ukončili výletem na Bolfánek, kde jsme si opekli nad ohýnkem oběd. Podařilo se nám ještě najít putovní kámen.

Přejít nahoru