Svatý Martin

Podle legendy byl Martin Tourský, narozený roku 316 n. l., ve svých patnácti letech přinucen přidat se k císařskému jezdectvu. Jedné chladné noci potkal zmrzlého žebráka, se kterým se podělil o svůj plášť. Následující noci se mu zjevil Ježíš Kristus, oděný právě do oné poloviny pláště. Martin Tourský byl díky tomu vyzýván na ochranu proti chudobě. Nechal se pokřtít a po propuštění z armády cestoval po Itálii. Pouť ho nakonec dovedla do Francie. Zde pobýval několik let jako poustevník a po jmenování biskupem žil na břehu řeky Loiry, pozdějšího místa opatství Marmoutirer.

I my jsme si ve školce povídali o legendě svatého Martina.

/

Přejít nahoru