Využití moderních technologií v mateřské škole

Použití elektronického pera pro práci na interaktivní podložce je orignální a podporuje rozvoj garfomotoriky, děti jsou touto motivací natolik zaujaté, že se prodlužuje doba soustředění.

Přejít nahoru