Logopedický screening

Proběhne 1. 4. 2022 OD 8.00 hod. v naší mateřské škole

  • Obsahem logopedického screningu je zjištění úrovně vývoje všech složek řeči.
  • Nejedná se tedy jen o vyšetření výslovnosti, ale i hlubších rovin, jejichž nedostatečnost může zůstat velmi dlouho nepovšimnuta a signalizuje vážnější narušení komunikačních schopností.
  • Screening je určen dětem od dosaženého 3 roku života a uskuteční se přímo v MŠ.
  • Vyšetřeny budou pouze děti, jejichž rodiče podepsali informovaný souhlas o provedení logopedického screeningu.
  • Vyšetření je zdarma.
  • Tyto obtíže se pak velmi často promítají i do osvojování výuky ve školním věku

Přejít nahoru