Návrat dětí do MŠ

V pondělí 12. dubna 2021 bude zahájen opět provoz mateřské školy.

Mateřskou školu mohou navštěvovat od tohoto data předškoláci (povinné předškolní vzdělávání) a děti rodičů IZS.

V mateřské škole bude probíhat dvakrát týdně po příchodu dětí testování.

Testování bude provádět rodič či jiná osoba (pověřená zákonným zástupcem) po příchodu do mateřské školy.

Bližší informace najdete zde

PRO-RODICE

TESTOVANI-DETI

Přejít nahoru