Přerušení provozu mateřské školy

Ředitelka mateřské školy zřízená Městysem Chudenice, v souladu s ustanovením §35. odst. 2 zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání po projednání se zřizovatelem stanovili přerušení provozu mateřské školy z provozních důvodů (přerušení dodávky elektrického proudu).

Přerušení provozu mateřské školy dne 28. 3. 2022

                                                                                                                    

                                                                                                      

Přejít nahoru