Příprava svačin

Do samostatné přípravy svačin se začaly zapojovat zatím jen děti předškolního věku, postupně bychom chtěli začlenit všechny, i tříleté.

Doufáme, že touto metodikou se zvýší spotřeba zeleniny a ovoce, děti nebudou mít problém jíst všechny druhy zeleniny.

Tím, že si děti samy chystají svačinku, mají možnost volby – co si na chleba dají jako zeleninovou ozdobu a v podstatě se učí ochutnávat.

Je velký rozdíl mezi dětmi, které jsou z domova na zeleninu a pomazánky zvyklé, a těmi, které jí pouze suché pečivo. U těchto dětí se postupuje pomalu, učitelky dětem nabízejí, dávají volbu, ochutnej. Nikdy do jídla děti nenutí, ony samy postupně získají odvahu ochutnat. Učitelky musí děti motivovat, hovořit s nimi o jídle a právě tím, že děti s jídlem pracují, se naučí i jídlo konzumovat.

Přejít nahoru