Vánoční prázdniny – PROVOZ PŘERUŠEN

začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Provoz bude opět ve středu 3. ledna 2024.

Pololetní prázdniny – pátek 2. února 2024BĚŽNÝ PROVOZ MŠ

Přejít nahoru