„VESELÉ A ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ – ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ“

Řada nemocí naší populace vzniká díky špatnému dýchání. To může způsobovat různá onemocnění dýchacích cest, potíže s páteří i bolesti žaludku. Hra na hudební nástroj je vhodným a zábavným prostředkem k rozvoji dechových funkcí. Dochází ke zlepšování souhry různých dýchacích svalů, zvětšování objemu plic a posílení bránice.

Děti se kromě toho naučí vnímat hudbu, samy mohou jednoduchým způsobem doprovázet písničky, najdou zalíbení v muzicírování, nenásilně obohacují svůj dětský svět o ušlechtilé hodnoty.

Hra na zobcovou flétnu pomáhá rozvíjet smysl pro rytmus. Správné držení flétny nenásilně fixuje pravolevou orientaci dětí. Zakrýváním dírek flétny se procvičuje jemná motorika, uvolnění a zraková kontrola ruky, což je důležité v přípravě na psaní. Rytmizací říkadel, hraním krátkých a dlouhých tónů rozvíjíme sluchové vnímání, upevňujeme dělení slov na slabiky – tato sluchová analýza je důležitou přípravou na čtení.

Pro koho je kroužek určen?

Pro děti od 4 do 6 let

VYBÍRÁME FLÉTNU

  • Pro děti je nejvhodnější levnější plastová flétna, která nevyžaduje tak složitou údržbu jako flétny dřevěná.
  • Kupujte flétnu rozkládací na tři díly. Jednak lépe hraje a za druhé se lépe čistí.

Poté co se naučíte základy, můžete si pořídit kvalitnější dřevěnou flétnu. Ty mají příjemnější zvuk, ale není tak jednoduché se o ně starat. Plastové i dřevěné flétny seženete ve kamenných obchodech s hudebninami nebo na internetových obchodech.

Přejít nahoru